Aveţi întrebări?


                     20 years of experience, 233 issues, made in Romania.
Intarzia&Castor
leader of the furniture and woodworking technology specialized magazine.


Are you interested for the Romanian market?

Intarzia&Castor provide you full media promotion and print services:
- Marketing offer - 20 years of experience and professionalism in furniture and woodworking field
- Online promotion on the www.intarzia.ro platform, to approach the Romanian industry
- Organizing corporate events to launch new brands/products on the Romanian market in furniture and woodworking area.

We recommend the anniversary marketing offer - once at 20 years!

Contact: imarketing@imageline.ro
20 év tapasztalat, 233 nyomtatott példányszám, made in Romania
Intarzia&Castor
A romániai faipar legértékesebb szaklapja


Szeretne terjeszkedni Románia faipari területén?

Az Intarzia&Castor faipari szaklap, teljes körű médiatámogatást és nyomtatási szolgáltatást ajánl:
- Marketingajánlat - 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk a bútor- és fafeldolgozás területén
- On-line promoválás a www.intarzia.ro-n, kapcsolatot létesítünk a romániai faipari piacon (on-line cikk es newsletterek altal)
- Céges rendezvények szervezése, új márkák/termékek, ismertetők a romániai piacon – bútor és famegmunkálás területén.

Ajánljuk a 20 éves jubileumi ajanlatunkat!

Elérhetőség:
imarketing@imageline.ro20
de ani de experiență în domeniu, 233 de reviste tipărite, made in Romania

Intarzia&Castor
Liderul revistelor de specialitate din domeniul mobilei și tehnologiilor de prelucrare a lemnului


Sunteți interesați de piața din Romania?

Intarzia&Castor vă oferă servicii complete de promovare și difuzare media tipărită:
-    Ofertă marketing - 20 de ani de experiență și profesionalism în domeniul industriei lemnului
-    Promovare online pe platforma www.intarzia.ro, pentru abordarea industriei din Romania
-    Organizare evenimente corporate, pentru lansarea noilor produse și branduri pe piața din Romania.

Vă recomandăm oferta aniversară demarketing.
Solicitați oferta de la consultanții nostri de marketing.


Contact: imarketing@imageline.ro

OFERTA PRINT INTARZIA

Posibilități de reclame:


1. Reclame standard
, poziționate pe pagini de reclamă având dimensiuni modulate de o pagină, jumătate de pagină sau un sfert de pagină. Cele de o pagină pot să fie cu chenar sau fără. Ultima variantă va conține numerotația paginii încadrată în reclamă. Cele de o jumătate sau un sfert de pagină pot fi poziționate vertical sau orizontal, după preferința clientului.


2. Reclame neconvenționale
, cu așezarea lor  pe coperte, pe cant, pagină editorială, înserieri nebroșate, utilizare de elemente noi de reclamă și procedee de evidențiere etc.


3. Promovare prin articole

Prezentare produse în rubricile Innotech sau CNC


Prezentare firmă în rubrica Reportaj
                  


Web: ParkNet 2014